Vraagt u zich af of u mogelijk osteoporose zou kunnen hebben? Dan kunt u aan de onderstaande lijst zien of er een indicatie is voor u, om uzelf te testen op osteoporose. Indien u aan 4 punten of meer komt, is het heel verstandig om u te laten controleren. Punten 10 t/m 15 hebben tevens een invloed op uw botdichtheid. Indien u 1 of meerdere keren 'ja' heeft gezegd, zal dit ook een indicatie zijn voor controle.

   
                     
  VRAGENLIJST BOTDICHTHEID                  
1 Heeft u ooit langer dan 3 maanden corticosteroïden (prednison)  4 □ja     □nee  
  of medicijnen voor schildklier of epilepsie gebruikt?          
  Zo ja, welke?.........................................................................................      
2 Heeft u een wervelfractuur of wervelverzakking gehad of bent u meer  4 □ja     □nee  
  dan 3 cm gekrompen in de afgelopen 10 jaar?          
3 Is uw lichaamsgewicht minder dan 60 kg?       3 □ja     □nee  
4 Is uw menopauze voor uw 50ste levensjaar begonnen?   3 □ja     □nee  
5 Heeft uw vader, moeder, broer en/of zus te maken gehad met een 1 □ja     □nee  
  gebroken heup of wervel?              
6 Bent u slecht ter been?         1 □ja     □nee  
7 Lijdt u of heeft u geleden aan 1 van deze aandoeningen:   1 □ja     □nee  
  Reumatoïde Artritis, Diabetes (DM I of II), Schildklieraandoening,      
  COPD, Inflammatoire Darmziekten, Anorexia Nervosa of Sarcoidose?      
8 Heeft u zelf te maken gehad met: Chemotherapie, Radiotherapie,  1 □ja     □nee  
  Anti-epileptica of medicatie na een orgaantransplantatie?        
  Zo ja, op welk gebied? ………………………………………………………………………..  
9 Komt u per dag minder dan 30 minuten buiten?     1 □ja     □nee  
                _________    
  TOTAAL AANTAL PUNTEN:            
                     
                Aantal per dag    
10 Rookt u? Indien ja, hoeveel?           □ja     □nee  
11 Drinkt u meer dan 2 glazen alcohol per dag? Indien ja, hoeveel?   □ja     □nee  
12 Drinkt u meer dan 4 kopjes koffie per dag? Indien ja, hoeveel?     □ja     □nee  
13 Gebruikt u veel zout?           □ja     □nee  
14 Gebruikt u meer dan 4 zuivelcomsumpties per dag?       □ja     □nee  
  (melk, karnemelk, yoghurt, kwark, kaas, etc) Indien ja, hoeveel?      
15 Heeft u weinig lichaamsbeweging?         □ja     □nee  
  Opmerkingen: