Privacy statement

Privacy verklaring

 

Praktijk Chiropractie Volendam Praktijk Chiropractie Volendam, gevestigd aan Burgemeester van Baarstraat 17, 1131WR Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

 http://www.praktijkchiropractievolendam.nl

 Burgemeester van Baarstraat 17, 1131WR Volendam 0031-299 320455

 Wij zijn te bereiken via info@praktijkchiropractievolendam.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk Chiropractie Volendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk Chiropractie Volendam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheidsgegevens

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Praktijk Chiropractie Volendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder via een marketing platform zoals mailchimp.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren als therapeut zijnde.

- Praktijk Chiropractie Volendam verwerkt ook persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn door zorgverzekeraars.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Praktijk Chiropractie Volendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Chiropractie Volendam) tussen zit. Praktijk Chiropractie Volendam gebruikt het volgende computerprogramma PracticeHub, waar patient gegevens, alle gezondheidsgegevens en het maken van nota’s voor verzekeraars in worden verwerkt. Op deze manier kan er op een veilige manier omgesprongen worden met de gezondheid van patienten en kunnen vergoedingen op een juiste manier worden aangevraagd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Praktijk Chiropractie Volendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen volgens de weg op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijnde vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Praktijk Chiropractie Volendam verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en het versturen van nieuwsbrieven met uw toestemming. Bij het versturenvan nieuwsbrieven via marketingplatforms zoals mailchimp worden uiteraard geen bijzondere persoonsgegevens gebruikt maar het minimum aan te geven informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Praktijk Chiropractie Volendam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Chiropractie Volendam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Chiropractie Volendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Praktijk Chiropractie Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.